Monica Axelsson (red)

Språkforskningsinstitutet, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2009

Denna bok är resultatet av ett samarbete mellan en skola – ett kommunalt språkforskningsinstitut – en nationell skolmyndighet som innefattat lärare, projektledare och forskare i deras strävan att utveckla flerspråkiga elevers språk och kunskaper.

I denna bok ges exempel på språk- och ämnesintegrerat arbete i en F–6 skola med fokus på de textkompetenser som elever under sin skoltid förväntas erövra, men också på den textkompetens lärare måste behärska för att kunna erbjuda den miljö och den explicita undervisning som både enspråkiga och flerspråkiga elever behöver för sin språk- och ämnesutveckling. Det centrala budskapet i boken är att ”när man lär sig något inom ett ämnesområde, så innebär det bland annat att man lär sig tala, läsa, skriva om det på ett nytt sätt” (Liberg 2008: 51, Lemke 1990).