Mångfald i kulturlivet
 
 
Pripp, Oscar (red)

Mångkulturellt centrum, 2004.

Vad innebär begreppet mångfald för arbete inom kulturinstituioner? I denna antologi varvas teoretiska tankar med praktiska erfarenheter gjorda av olika kulturarbetare. Utgivaren, Mångkulturellt centrum, hoppas på detta sätt kunna bidra till en genomgripande självreflektion inom kulturinstitutioner, "vilket krävs för att kunna överskrida de gränser som etablerats inom detta laddade fält". Antologin ger många intressanta perspektiv även för skolpersonal.

Några av titlarna: "Den koloniala bumerangen och kulturdiskursen" av Michael Azar, "Ofta motbjudande, ibland lockande, alltid enkla - varför ser bilderna av 'den muslimska världen' ut som de gör?" av Magnus Berg, "Att se rasismen i vardagen" av René Leòn.