Nihad Bunar (red.)
Natur & Kultur, 2015

Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt stödjande strukturer, organisatoriska modeller och pedagogiska praktiker som ger dessa elever bäst möjligheter till:

  • Fortsatt kunskapsutveckling
  • En god språkutveckling
  • Skolframgång genom användning av både modersmål och svenska som andraspråk
  • Identitetsutveckling
  • Inkludering i skolans och samhällets sociala relationer

Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Ämnets samhällsrelevans diskuteras i relation till migration, det mångkulturella samhällets framväxt och skolutveckling.

Ta även del av Nihad Bunars öppna föreläsning utifrån forskningsantologin: Nyanlända och lärande - inspelad föreläsning