Lena Vestlin (red)
Lärarförbundets förlag, 2014

Hur kan en ämneslärare stötta språkligt, så att fler elever når målen? Vad behöver du veta om ämnesspråket? Skolans läroplaner visar att lärare behöver arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen – men vad innebär det i praktiken?

Ett förändrat arbetssätt handlar inte om att göra ämneslärare till språklärare. Men många lärare kan berätta om hur nya förhållningssätt och en ökad språklig medvetenhet har gett goda resultat – både för flerspråkiga elever och för elever med svenska som modersmål. I den här reportageboken delar lärare, skolledare, forskare och experter med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Anna Kaya, lärare i svenska som andraspråk och medarbetare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk, har skrivit bokens inledning.

Boken vänder sig till ämneslärare, speciallärare, specialpedagoger, skolledare och lärarstudenter. Exemplen visar undervisning i högstadiet och gymnasiet, men förhållningssätten är lika relevanta för andra årskurser och skolformer. Titta gärna igenom detta blädderbara smakprov.

En motsvarande bok för lägre åldrar, Kunskap, språk och identitet – att undervisa flerspråkiga elever i F–6, gavs ut våren 2013.

Innehåll

Inledning: Språk är nyckeln till skolframgång
Kommunen som gjorde en språkresa
Språkutvecklande satsning i Tierp
Med språket blir du en bättre lärare
Maaike Hajer, University of Applied Sciences i Utrecht samt Malmö högskola
Läraren som startade språkutvecklande skola
Språkutvecklande arbetssätt på Östra skolan i Malmö
Orden som gör skillnad för förståelsen
Inger Lindberg, Stockholms universitet
Att tänka på somaliska och skriva på svenska
Tvåspråkig undervisning för nyanlända i Örebro
Bra studiehandledning bygger på samarbete
Tamar Ucar, studiehandledare och modersmålslärare i Örebro
Tematisk studiehandledning för nyanlända
SPRI Bas i Örebro (gy)
Modersmål utomhus och på nätet
Anna Anu Viik, lärare i finska
Han greppar språket och matematiken
David Andersson, lärare i ma och sva i Värnamo (gy)
Matematik som kommunikativt redskap
Madeleine Löwing, Göteborgs universitet
Forskningscirkel utvecklade lärare på yrkesprogram
Byggprogrammet på NSG, Malmö (gy)
Bedömning bortom språkfelen
Mikael Olofsson, Nationellt centrum för svenska som andraspråk, SU
Kan en knöpifikadil avslöja dyslexi?
Ing-Marie Sandberg, Linnéuniversitetet
Skolbibliotekariens idéer blir verklighet
Cilla Dalén, Hjulsta
När bilden går utanför ramarna
Ämnesövergripande bildprojekt i Skärholmen
Rektorn som siktar högt
Lina Axelsson Kihlblom, Ronnaskolan i Södertälje

De olika artiklarna är skrivna av Karin Björkman, Annelie Drewsen, Tora Villanueva Gran, Maria Lannvik Duregård, Filippa Mannerheim och Lena Vestlin.