Second Language Teaching and Learning
 
 

David Nunan
Heinle & Heinle Publishers, 1999

En heltäckande bok om andraspråksinlärning och andraspråksundervisning. Nunan ger både en teoretisk bakgrund till språkinlärning och redogör för forskning om undervisning. Olika språkfärdigheter får varsitt kapitel - Listening, Speaking, Reading, Writing – i vilka olika arbetssätt presenteras. Ett återkommande fokus är inlärarrollen och läroprocessen.