Språkande i förskolan
 
 
Åsa Wedin

Studentlitteratur, 2011.

Utgångspunkten för den här boken är att vi lever i ett flerspråkigt samhälle och att barn i förskola och skola tidigare har mött språk av olika slag och i olika sammanhang.

Författaren tar bland annat upp villkor för barns språkutveckling, vardagsspråk och skolspråk, språkutvecklande arbetssätt. Boken riktar sig till blivande och verksamma förskollärare och lärare i förskoleklass och grundskolans tidigare år.