Språkarbete i alla ämnen
 
 
Gun Hägerfelth

Liber, 2011

Språk och ämnesinnehåll är två sidor av samma mynt, men med olika mynt i skilda ämnen. Båda sidorna av mynten behöver uppmärksammas i ämnesundervisningen. Självklart har alla lärare gedigna ämneskunskaper, men få har under sin utbildning fått insikt i det språk som skapar ämnena. En utgångspunkt i denna bok är att elever under skoltiden ska kunna växa språkligt. I den här processen är det av pedagogiska skäl viktigt att alla elever utmanas både språkligt och kognitivt för att utveckla sitt språk.

Språkarbete i alla ämnen handlar om språkets roll i skolans ämnesundervisning och lyfter fram olika aspekter på hur viktigt det är att språket uppmärksammas.