Språket och kunskapen
 
 

Lindberg, Inger
Sandwall, Karin

(red)

Institutet för svenska som andraspråk,
Göteborgs universitet, 2006.
ROSA 7

I denna antologi finns tolv artiklar som på olika sätt belyser frågan om lärande på andraspråket. Flera av författarna - forskare från USA, Holland, Danmark och Sverige - diskuterar kopplingen mellan språk och innehåll i ämnesundervisningen.

Några av rubrikerna: The challenges of academic language in school subjects, Teaching and learning content through a second language, Minoritetselever og ordforrådet i lærebøker, Funktionell grammatik för textarbete i skolan, Olika sätt att använda språket i naturkunskap samt Matematik, flerspråkiga elever och modersmål.