Språkstimulera och dokumentera
 
 
Sandvik, Margareth
Spurkland, Marit

Studentlitteratur, 2011.

Genom ett välstrukturerat arbete med språk och språkmiljö stärks barnets språkutveckling. I boken presenteras också ett kartläggningsmaterial. Här synliggörs såväl det enskilda barnets språkerövrande som det arbete förskolan gör generellt för att uppmuntra språkutveckling.

Boken är bearbetad för att passa svensk förskola och erbjuder intressant läsning för såväl blivande som verksamma förskollärare.