Maria Bjerregaard och Björn Kindenberg
Natur & Kultur, 2015

Alla lärare är språklärare!

Detta är en handbok för dig som arbetar som SO-lärare. Den ger dig konkreta verktyg för att öka elevernas förståelse för ämnet!

Språk- och kunskapsutvecklande

Idag ingår det i ämneslärarens uppdrag att utveckla både elevernas kunskaper och elevernas språk. När eleverna arbetar med SO-ämnet är ju språket, kunskaperna och tänkandet sammanlänkat. Därför behöver eleverna få språkliga strategier av dig som lärare för att på bästa sätt ta sig an ämnesinnehållet.

Konkreta arbetssätt och metoder

Språkutvecklande SO-undervisning innehåller konkreta lektionsupplägg, metoder och arbetssätt, alla med utgångspunkten i SO-ämnet. Boken hjälper dig till exempel med hur du:

  • stöttar eleverna genom läsningen av en läromedelstext
  • gör språkutvecklande uppgifter och övningar
  • formulerar muntligt, utmanande frågor
  • går igenom svåra ord i en text osv.

Input-serien

Boken ingår i serien Input – böcker avsedda att fungera som handböcker i den konkreta klassrumssituationen. Författarna Maria Bjerregaard och Björn Kindenberg är lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO samt anställda på Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Språkutvecklande SO-undervisning vänder sig främst till SO-lärare på högstadiet men de övningar, metoder och arbetssätt som presenteras kan även användas inom andra ämnen och skolår.

Studiehandledning

 

Till boken finns även en studiehandledning för fortbildning i grupp.