Sprog i skole
 
 
Mulvad, Ruth

Alinea, 2009.

Mulvad utgår liksom Gibbons från ett genreperspektiv på språk-, läs- och skrivutveckling: att lära språk, att lära genom språk och att lära om språk - samtidigt. I boken visar hon exempel från elev- och läromedelstexter i skolans ämnesundervisning i matematik, no, so med flera ämnen.