Stärkta trådar
 
 

Axelsson, Monica
Rosander, Carin
Sellgren, Mariana

Språkforskningsinstitutet, 2005.

I denna rapport (.pdf) redovisas analys och utvärdering av tre centrala verksamheter inom målområdet språkutveckling / förbättrade skolresultat. Stärkta trådar är en fortsättning på den föregående rapporten "Den röda tråden" och har genomförts som projektarbete av Språkforskningsinstitutet.

Rapporten består av tre studier:
- Litteracitetsutveckling i Stockholms flerspråkiga förskolor
- Performansanalysen som redskap
- Ämnesundervisning för flerspråkiga elever - integrering av språk och kunskap

Varje delstudie innehåller en forskningsbakgrund, fältstudier samt analys och diskussion av de studerade verksamheterna. I avslutande kapitel redovisas utvärderingens slutsatser samt förslag till åtgärder som ökar flerspråkiga elevers möjlighet till skolframgång.