Två flugor i en smäll - att lära på sitt andraspråk
 
 

Pirkko Bergman, Lena Sjöqvist, Kerstin Bülow och Birgitta Ljung

Liber, 2001

(Boken är slut på förlaget men finns på bibliotek.)

En handbok om språkutvecklande metodik i klassrummet. Boken innehåller teori, praktik och språkbedömningsschema för alla lärare som möter elever med en flerspråkig bakgrund, inte bara modersmålslärare och lärare i svenska som andraspråk.

Boken innehåller teorier för hur språkinlärning går till, om språkinlärning och annan inlärning i samspel samt vikten av samarbete mellan olika lärare. I boken finns även konkreta undervisningsexempel på samarbete svenska som andraspråk och SO/NO.

Boken tar även upp läsning och skrivning med konkreta exempel på processorienterat arbete i svenska som andraspråk på olika stadier. Det finns även bedömningsschema med kommentarer för elevernas fria skriftliga produktion.