Vidga vyerna
 
 
Bijvoet, Ellen (red)

Språkforskningsinstitutet, 2006.

Artiklarna i denna bok har skrivits av lärare som arbetar med flerspråkiga barn och elever i segregerade områden.

Artikelförfattarna skriver om sina erfarenheter av och funderingar kring det mångkulturella Sverige - både i och utanför skolan.

Boken kan beställas från Språkforskningsinstitutet