Ämne och språk
 
 

Rapporten ger utgångspunkterna för projektet och illustrerar några av de språk- och ämnesintegrerade arbeten som bedrivits ute i skolorna.

Rapporten illustrerar den process som pågått under projektåret i mötet mellan pedagoger och handledare och sedan i klassrummen. Mötena mellan pedagoger och handledare har ägt rum mitt i undervisningsverksamheten och syftat till att utröna på vilka sätt genrepedagogiken kan gagna tvåspråkiga och enspråkiga elevers språk- och ämnesutveckling.