- perspektiv för ökad förståelse i matematiklärandet

 

Kompetensfonden i Stockholms stad bedrev under åren 2004–2006 flera projekt i syfte att nå en bättre måluppfyllelse i matematikundervisningen.

Ett etnoperspektiv på matematikundervisningen är ett sätt för lärare att öka sin förståelse för betydelsen av elevens referensramar och erfarenheter för elevens lärande i matematik. Ett etnoperspektiv på undervisningen kommer alla elever till godo. Oavsett etnicitet, modersmål och var i staden man bor så bär alla barn och ungdomar med sig referenser och erfarenheter som kan utnyttjas i matematikundervisningen och i samverkan mellan hem och skola.

Irene Rönnberg och Lennart Rönnberg, som har skrivit rapporten Etnomatematik - perspektiv för ökad förståelse i matematiklärandet, är lärare och har lång erfarenhet av att undervisa i matematik i grundskolan.

»

Läs rapporten (pdf)