Boodla -sfi med park och trädgård

NC ville undersöka och dokumentera hur lärare i integrerade utbildningar förstår och använder den didaktiska modellen. Vi är tacksamma för att NC-medarbetaren Malin Dahlström kunde följa eleverna i den integrerade yrkesutbildningen Sfi park och trädgård: och deras yrkeslärare Dennis Boberg  och sfi-lärare Elisabet Bylund.

Den didaktiska modellen 

Modellen går i korthet ut på att lärarna samarbetar med utgångspunkt i elevernas behov av integrerad språk- och kunskapsutveckling. Arbetsgången tar avstamp i praktiken och använder elevernas tidigare erfarenheter och elevernas aktiva kunskapsutvecklande som de främsta motorerna i undervisningen. Det är också viktigt att lärarna tillämpar ett formativt arbets- och förhållningssätt och tillhandahåller den stöttning som eleverna behöver för att komma vidare. Samarbetet mellan sfi- och yrkesläraren är också avgörande vilket de själva berättar om här:

 

 

Resultat och reflektioner

I Sfi med park och trädgård Boodla NC (565 Kb) beskrivs närmare hur lärarna har arbetat och samarbetat med utgångspunkt i modellen med sfi-elever på studieväg 2. Texten är mulitmodal och innehåller filmer som visar intervjuer med lärare och elever och undervisningsaktiviteter. Det går att skriva ut dokumentet och följa qr-koderna för att ta del av filmerna eller följa länkarna på skärm. Filmerna finns också tillgängliga på NC Youtubekanal. 

Framgångsfaktorer

Den viktigaste framgångsfaktorn var enligt lärarna samarbetet dem emellan samt att undervisningen utformades utifrån vad eleverna behövde för att komma vidare och att man tog de olika momenten i en takt som anpassades utifrån elevernas förutsättningar att ta till sig innehållet i undervisningen. Mycket kan också sammanfattas med tid, trygghet, tilltro och tillsammans. Läs mera i rapporten för att se hur du och dina kollegor kanske kan få nytta av den didaktiska modellen i er undervisning!

 

 

Vidare läsning

Ta också gärna del av rapporten från YFI-projektet (yrkesutbildning för invandrare) som syftade till att integrera sfi kurs B, C och D med yrkesutbildningar för nyanlända. Det projektet drevs inom tre inriktningar; bygg och anläggning, hotell- och restaurang och undersköterskeutbildning. Lyssna också på NC-podden Språk och yrke där NC-medarbetarna Malin Dahlström och Lisa Gannå beskriver arbetet med att pröva ut och utveckla den didaktiska modellen i praktiken.