2006 genomfördes på Jylland en nordisk kurs kring undervisning av flyktingar / invandrare med psykosociala problem. Kursen var en produkt av ett samarbete mellan Nationellt centrum för svenska som andraspråk och de nordiska systerorganisationerna UC2 i Danmark och NAFO i Norge. Kursen fick stöd av Nordiska Ministerrådet genom Nordplus Voksenprogram.

36 utvalda lärare och skolledare deltog i kursen. Föreläsare var forskare, psykologer, läkare, skolledare och lärare. Såväl deltagare som föreläsare representerade de tre nordiska länderna Danmark, Sverige och Norge.

 

Material från kursen (pdf):

Aamodt, Sigrid
Familien som ressurs i opplæringen
Info om NAFO og opllæring i Norge

Bie, Charlotte
Rehabilitering i Danmark
Traumeprojektet i Danmark

Lie, Birgit
PTSD og Migrationsstress

Loona, Sunil
Følelser, kognisjon og kultur

Persson, Catarina
Kanada presentation
Situationen i Sverige

Skadhauge, Jette
Familien og nærmiljøet
Lærerrolle og kompetenceudvikling

Stubberup, Michael
Pædagogisk rehabilitering på SYNerGAIA
Rapport fra Randers og Tag fat igen