Svenskan i tiden
 
 

Uppsatser i anslutning till föreläsningarna har samlats i boken Svenskan i tiden - verklighet och visioner. Artiklarna finns tyvärr inte i digital version men några artiklar har scannats in och finns nedan som nedladdningsbar .pdf-fil.

Innehåll

Axelsson, Monica
Framgång för alla. Från att inte kunna till att inte kunna låta bli att läsa

Benckert, Susanne
Det var en gång - betydelsen av berättande och bokläsande för barns andraspråksutveckling (3959 Kb)

Bergman, Pirkko och Sjöqvist, Lena
Att tänka på sitt andraspråk - kan man lära ut det? (1390 Kb)

Boyd, Sally
Vilken svenska behöver man för att undervisa i den svenska skolan idag?

Franker, Qarin
Alfabetisering i Sverige - förutsättningar och möjligheter (3612 Kb)

Hammarberg, Björn
Den pre-avancerade inlärarsvenskan ett naturligt språk?

Holmegaard, Margareta
Språkmedvetenhet och ordinlärning Lärare och inlärare reflekterar kring en betydelsefältsövning i svenska som andraspråk

Hyltenstam, Kenneth
Svenska som andraspråk - universitetsämne utan forskningsorganisation och utan forskarutbildning

Håkansson, Gisela
Svenska som förstaspråk och som andraspråk. Likheter och skillnader

Kotsinas, Britt
Engelska i svensk slang

Kuyumcu, Eija
Att fastna i utbildnings- och åtgärdskarusellen? - Hinder och möjligheter för utbildning av lågutbildade vuxna invandrare

Lindberg, Inger/Skeppstedt, Ingrid
Ju mer vi lär tillsammans - rekonstruktion av text i smågrupper

Nauclér, Kerstin
"...sen det blev svårare och svårare" - om turkiska och svenska barns socialisation inför skolstarten och deras läsförståelse i år 4

Nordenstam, Kerstin/Wallin, Ingrid
"Vi kanske inte har nåt gemensamt" - Invandrarflickor på den nya gymnasieskolan

Tingbjörn, Gunnar
Svenska som andraspråk - ett ämne i tiden

Viberg, Åke
Svenskt OrdNät - Lexikon på dator som modell för ordförrådet i hjärnan hos infödda talare och andraspråkstalare

Wellros, Seija
Hur får man syn på seden dit man kommer? - ett sätt att arbeta med samhällsorientering (5913 Kb)

Westman, Margareta
Har svenska språket en framtid?