Symposium 2000
 
 

De medverkandes presentationer har sammanställts i antologin Symposium 2000 – ett andraspråksperspektiv på lärande. Tillsammans ger de en god bild av den stora komplexitet som kännetecknar barns, ungdomars och vuxnas lärande ur ett andraspråksperspektiv.

Boken är slut hos förlaget, men artiklarna finns tillgängliga i pdf-format: