Symposium 2003
 
 

Hur ser det omliggande samhället på mångkulturalitet? Vad innebär ett interkulturellt synsätt i undervisningen? Hur kan arbetet i förskolan, grundskolan och vuxenutbildningen bli språk- och kunskapsutvecklande för flerspråkiga elever?

Boken är slut hos förlaget, men artiklarna finns tillgängliga i pdf-format: