Litteraciteter och flerspråkighet

Kristina Aldén och Aina Bigestans (red.)

Våra möjligheter att kommunicera har drastiskt förändrats under de senaste årtiondenas snabba teknologiska och sociala förändringar. Det har blivit alltmer självklart att kommunicera på flera olika språk och med långt fler resurser än enbart ord. I takt med att samhället förändras, omskapas också synen på litteracitet och vad som krävs för att kunna delta aktivt i vardagsliv, utbildning och samhällsliv.

Litteraciteter och flerspråkighet innehåller artiklar där forskare och verksamma lärare ger olika perspektiv på den mångfald av litteraciteter som lärare kan och behöver utforska tillsammans med sina elever. Författarna beskriver både vad litteraciteter kan innefatta idag och hur undervisning kan anpassas till de olika kommunikativa resurser som används i samhället och de kommunikativa resurser som självklart ingår i våra elevers repertoarer.

Boken syftar till att bli en resurs för lärare att utforska, utveckla och anpassa undervisningen till dagens mångdimensionella möjligheter. Litteraciteter och flerspråkighet vänder sig till såväl blivande som yrkesverksamma lärare inom alla ämnen, men också till skolledare och beslutsfattare som kan och vill utforma en skola där alla elever rustas för att möta nutid och framtid.

Bokens redaktörer är Kristina Aldén och Aina Bigestans som båda arbetar vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk och medverkade vid Symposium 2018.

Mer information

Läs mer om boken via Libers webbplats där man även kan ta del av innehållsförteckning samt förord.

Litteraciteter och flerspråkighet går exempelvis att beställa i en nätbokhandel. Vi på NC säljer inga böcker.

Vissa av föreläsningarna under Symposium 2018 spelades in och kan tas del av i efterhand: