Carina Mood, professor i sociologi vid Stockholms universitet och forskningsledare vid Institutet för framtidsstudier, har med kollegor just avslutat studien som visar att stor drivkraft, hög ambitionsnivå och framtidsoptimism återspeglas i många svar. 90 procent tror att de kommer att få det bra i framtiden. Integration är flerdimensionell och inom utbildning går det generellt bra för unga med utländsk bakgrund vad gäller att nå universitetsexamen trots lägre betyg i grundskolan jfr med andra elever. Samtidigt finns också en överrepresentation i att inte klara gymnasiet i jfr med andra elever och de söker sig heller inte till yrkesutbildningar i lika stor utsträckning. 

Forskarna vill göra det lätt att hitta fakta om ungdomar med utländsk bakgrund, och har skapat en faktabas. Förhoppningen är att den ska användas av journalister, myndigheter och andra, så att diskussioner och förslag som rör integration av unga baseras på en korrekt verklighetsbeskrivning.

Här hittar du faktabasen Ungas integration i Sverige.

Läs mer om projektet och ladda ner boken hos Institutet för framtidsstudier.