Sedan 2016 bedriver NC ett utvecklingsarbete för att formulera en språk- och yrkesintegrerande didaktik för att möta andraspråkselevers behov i yrkesutbildningar som kombineras med utbildning i sfi/svenska som andraspråk. Här nedan finns rapporter, föreläsningar samt en podd som NC hittills har producerat inom området integrerande språk- och yrkesdidaktik. Rapporterna innehåller korta filmer och inspelat material och ska därför helst läsas digitalt. Vi använder oss av exempel från olika yrkesutbildningar i vårt material men de bakomliggande principerna är giltiga oavsett yrkesinriktning.

Vi kommer kontinuerligt fortsätta publicera eget material och länka till andras arbeten med relevans för kombinationsutbildningar. Utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete är de kompetensutvecklingsbehov som finns inom vuxenutbildningen, (yrkes)lärarutbildningen, och på många arbetsplatser.

Pågående utvecklingsarbete - publikationer

NC genomför och publicerar på uppdrag av Skolverket ett antal webbseminarier/föreläsningar med tillhörande texter och samtalsunderlag. Materialet riktar sig till språk- och yrkeslärare samt rektorer och utgår från ett antal didaktiska principer som kan fungera som riktning i arbetet med att integrera språk- och yrkesundervisning.

Pågående utvecklingsarbete

Tidigare utvecklingsarbete - publikationer

Att utveckla en integrerande språk- och yrkesdidaktik (1845 Kb)  från 2021 (med exempel från vård- och omsorgsutbildning)

Sfi med park och trädgård - Boodla (565 Kb)  från 2020 (med exempel från park och trädgårdsutbildning)

NC-podden Språk och yrke från 2019 (med exempel från vård- och omsorgsutbildning)

En didaktiskt modell för integrering av yrkes- och sfi-undervisning inom YFI-projektet (1408 Kb)  2018 (med exempel bygg och kockutbildning)

“Här böjer vi inte verb i onödan” – om samarbete och lärande inom integrerad yrkes- och andraspråksutbildning från 2018 

Andras publikationer

InVäst-filmen om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt inom yrkessfi med exempel från utbildning för lastbilsmekaniker

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux Skolverket

Inspiration och stöd i arbetet med kombinationsutbildningar Skolverket

KLIVA-utredningen SOU 2020:66

Att styra, organisera och samarbeta för en integrerad lärsituation för eleverna (966 Kb) Göteborgsregionen, April 2020-Oktober 2021