Publikationer

Litteratur och rapporter

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) tipsar om intressant facklitteratur och läsvärda rapporter med anknytning till flerspråkiga elever och svenska som andraspråk. Här hittar du även NCs egna publikationer, t ex våra symposieskrifter.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter