Aktuella teman

Aktuella teman

Nationellt centrum publicerar här regelbundet tematexter om frågor som är aktuella inom vuxenutbildningen.

  • Mobiltelefonen fungerar bra för studieväg 1 vid distansstudier 2022-11-07 Mobiltelefonen var ett självklart val av digitalt redskap då alla elever har relativt goda kunskaper om användningen av en mobil, säger Anastasia Padorina, sfi-lärare på studieväg 1. Läs mer om hur hon och hennes elever använde sig av mobilsamtal, röstmeddelanden och QR-koder i distansstudierna under pandemin.
  • Digitalisering på drift inom vuxenutbildningen? 2020-08-11 Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har efterfrågat vilka förutsättningar som finns gällande digitalisering inom vuxenutbildningen. Via en mindre enkätundersökning fick NC in 174 svar från lärare inom sfi och sva på grundläggande samt gymnasial nivå inom komvux. Svaren, som samlades in och sammanställdes under juni 2019, tyder både på stor variation i såväl verksamheternas förutsättningar som på hur och i vilken utsträckning lärarna arbetar med elevernas digitala kompetens.
  • Om eleverna ska kunna utveckla sin digitala kompetens måste lärarna få rätt förutsättningar 2019-06-28 Under våren 2019 genomförde NC en enkätundersökning bland komvuxlärare, Digitalisering inom sva och sfi på vuxenutbildning. Undersökningen tyder på att det kan finnas stora skillnader mellan olika skolor vad gäller hur långt de har kommit i sin digitaliseringsprocess och vilken möjlighet eleverna har att utveckla en digital litteracitet. Ivana Eklund, lärare, föreläsare och författare med mångårig erfarenhet av sfi med ett särskilt intresse för digitaliseringsfrågor, kommenterar här svaren i enkäten.

MEDARBETARE

Sfi/Vuxenutbildningen

Aina Bigestans

Johanna Eriksson

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter