Nätverk

Sfi/Vuxenutbildning - Nätverk

En av Nationellt centrum för svenska som andraspråks uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal som arbetar inom liknande verksamheter. I detta arbete är sociala medier ett viktigt verktyg och därför administrerar vi ett antal olika facebbok-grupper.

NCs facebookgrupper

Nationellt centrum för svenska som andraspråk administrerar ett antal facebookgrupper som man kan ansöka om att gå med i för att diskutera frågor som rör vårt ämnesområde på olika sätt. I facebookgrupperna kan man även nätverka och knyta kontakter med andra lärare och skolledare som arbetar inom vårt fält.

MEDARBETARE

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter