Nätverket består av lärare inom många olika ämnen från olika delar av landet som träffas en gång per år. Syftet med nätverket och träffarna är att diskutera och utbyta erfarenheter vad gäller ämnesundervisning som också är språkutvecklande, samt andra speciella förutsättningar som gäller för grundläggande vuxenundervisning. På träffarna informerar Nationellt centrum om nyheter inom fältet och inbjudna föreläsare presenterar något aktuellt.

Senaste nätverksträffen, som hölls i Norrköping 24 augusti 2016, hade fokus på den nya kursplanen för svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning samt de nya nationella delkurserna. Träffen besöktes även av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ta del av åhörarkopior från nätverksträffen.

Förrförra nätverksträffen, i mars 2015, hölls i Sundbyberg då Monica Lindvall informerade om nationella förändringar inom vux, Johan flygare föreläste om uttalsundervisning och Sundbybergs komvux redogjorde för sitt delkurssystem. Ta del av åhörarkopior från nätverksträffen.

Kontaktperson: monica.lindvall@andrasprak.su.se