Det är stor skillnad att arbeta inom sfi i en liten kommun jämfört med en större både ur ett organisatoriskt och ett pedagogiskt perspektiv. Detta nätverk vänder sig till sfi-lärare och sfi-ansvariga i små kommuner. Syftet med nätverksträffarna är framför allt erfarenhetsutbyte men också att skapa möjligheter för regional samverkan mellan kommuner när det gäller utbud och inriktning av verksamheten. Nätverksträffarna sker en eller två gånger per år.

För lärare och skolledare som arbetar inom sfi finns två facebook-grupper som man kan ansöka om att gå med i:

Kontaktperson

Malin Dahlström, e-post: malin.dahlstrom@andrasprak.su.se