Ett nätverk med syfte att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte om pedagogik och organisation inom sfi i norra Sverige. Nätverksträffarna anordnas på olika platser i norra Sverige när intresse finns.

För lärare och skolledare som arbetar inom sfi finns två facebook-grupper som man kan ansöka om att gå med i:

Kontaktperson

Malin Dahlström, e-post: malin.dahlstrom@andrasprak.su.se