Sedan 28 juni 2010 kan en folkhögskola vara huvudman för utbildning som motsvarar sfi. En folkhögskola som har fått betygsrätt kan välja att ta emot en sökande som har rätt att delta i kommunens sfi. Genom ett samarbete mellan Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) och Nationellt centrum för svenska som andraspråk hölls den 10 februari 2012 ett seminarium om frågor kring detta där bland annat Skolinspektionen informerade och svarade på frågor kring betygsrätt. I och med seminariet bildades också nätverket som vänder sig till de inom folkhögskolan som planerar att påbörja eller som redan etablerat sfi-verksamhet.

Kontaktperson

Malin Dahlström, e-post: malin.dahlstrom@andrasprak.su.se