På många håll har användningen av webbaserad sfi börjat utvecklas i form av distansundervisning men även som inslag i ordinarie verksamhet. Detta nätverk om webbaserad sfi vänder sig till lärare och skolledare som arbetar med eller är intresserade av att starta upp och utveckla området. Syftet med nätverksträffarna är framför allt erfarenhetsutbyte men också att skapa möjligheter för samverkan mellan kommuner. Nätverksträffarna sker en gång per år.

För lärare och skolledare som arbetar med webbaserad sfi har vi dessutom en facebook-grupp, välkommen att ansöka om att gå med i gruppen om du har ett facebook-konto.

Dokumentation

Nätverksträffen i Umeå 28 maj 2013

Nätverksträffen i Eskilstuna 7 december 2012

Kontaktperson

Malin Dahlström, e-post: malin.dahlstrom@andrasprak.su.se