Ett stort nätverk för sfi-rektorer och sfi-ansvariga i kommunerna. På träffarna informerar Nationellt centrum om nyheter inom sfi och inbjudna föreläsare presenterar något aktuellt. Det finns också tid för erfarenhetsutbyte och diskussion.

Kontaktperson

Malin Dahlström, e-post: malin.dahlstrom@andrasprak.su.se