Ett nätverk för lärare/skolledare/kuratorer inom svenska som andraspråk/sfi där man kan få tillfälle till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om undervisning av studerande med PTSD, posttraumatiskt stressyndrom, och andra psykosociala problem.

Kontaktperson

Malin Dahlström, e-post: malin.dahlstrom@andrasprak.su.se