Styrdokument

Sfi/Vuxenutbildning - Styrdokument

Samtliga styrdokument finns att ladda ner från Skolverkets webbplats. Även Länsstyrelserna har samlat viktiga länkar om lagar och förordningar som styr sfi.

Nationellt centrum har sammanställt och gjort direktlänkar dels till övergripande generella styrdokument, dels till styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Du kan också ta del av Nationellt centrums webbsida Vanliga frågor - där svarar vi bland annat på frågor som rör styrdokumenten.

 

PROJEKTLEDARE

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV