Sfi/Vuxenutbildning

AKTUELLT

  • Samtal på gång – nytt bedömningsstöd för sfi 2023-01-27 Samtal på gång är ett nytt omfattande material där det övergripande syftet är att ge exempel på provsamtal som uppfyller den språkliga nivå som prövas i det nationella provet i svenska för invandrare (sfi). Dessutom stöttar materialet lärare vid bedömning och ger lärare möjlighet att träna på bedömning av elevers muntlighet. NC har träffat Margareta Majchrowska och Gustav Wallentin Staaf som båda är ansvariga för materialet.
  • Ny version av Bildteman – Flerspråkig bildordbok 2023-01-23 Temaordboken Bildteman har nu kommit i en ny, uppdaterad version. Bilderna finns hittills på 10 olika språk och kan användas såväl inom förskola och grundskola, som inom gymnasium och komvux.
  • Alfakonferens 2023 – Vuxna invandrare med kort eller ingen tidigare skolgång 2022-12-20 Alfarådet anordnar 19-21 april 2023 den 15:e nordiska konferensen om grundläggande litteracitet för vuxna invandrare. Konferensen vänder sig till lärare, ledare, lärarutbildare eller forskare som arbetar med språkutbildning och grundläggande läs- och skrivkunnighet för vuxna invandrare med kort eller ingen skolgång.
  • Symposium 2022 - Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv 2022-10-17 I oktober 2022 anordnade Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) sitt nionde symposium. Antologin Möjligheter till lärande - andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv innehåller artiklar författade av medverkande forskare och verksamma lärare.
student

Aktuella teman

Nationellt centrum publicerar här tematexter om frågor som är aktuella inom vuxenutbildningen.

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är  intressanta för dig som arbetar inom vuxenutbildningen.

Styrdokument

Här finns länkar till aktuella styrdokument som skollag, läroplan och kurs- eller ämnesplaner samt övrigt stöd som Skolverket erbjuder.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till vuxenutbildningen.

MEDARBETARE

Sfi/Vuxenutbildningen

Aina Bigestans

Johanna Eriksson

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter