Kompetensutveckling för lärare & skolledare

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk
  4. Utbildning
  5. Kompetensutveckling för lärare & skolledare

Kompetensutveckling för lärare och skolledare

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) erbjuder i form av uppdragsutbildning kompetensutveckling kring nyanlända och flerspråkiga elevers lärande samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i teori och praktik. NC tar uppdrag från myndigheter, kommuner, skolor och organisationer och kan utifrån uppdragsgivarens behov skräddarsy kompetensutvecklingsinsatser. NC erbjuder inga kurser eller utbildningar för enskilda personer.

Om din skola har behov av kompetensutveckling ta gärna kontakt med NCs förståndare Karin Sandwall för att diskutera ett eventuellt kommande uppdrag. Vid ett möte gör vi sedan en kartläggning av behovet och en kostnadsberäkning av uppdraget. Vi har dock för tillfället svårt att ta nya uppdrag eftersom vi är involverade i de kompetensutvecklingsinsatser som Skolverket har när det gäller nyanländas lärande.

Exempel på kompetensutvecklingsinsatser

NC har bland annat som uppdrag att sprida forskning och beprövad erfarenhet samt stödja implementering av forskning och styrdokument. Som ett led i detta arbete är kompetensutveckling av lärare och skolledare en betydande del av vår verksamhet. Här kan du ta del av olika exempel på kompetensutvecklingsinsatser.

NC anordnar inga kurser i svenska

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar inga kurser i svenska. Om du är nyanländ i Sverige ber vi dig kontakta din hemkommun - de ansvarar för undervisningen i sfi, svenskundervisning för invandrare. Inom sfi finns kurser på olika nivåer och om du är folkbokförd i kommunen är undervisningen gratis.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Föreståndare
Karin Sandwall
karin.sandwall@andrasprak.su.se
073-270 4318

Administratör
Jan Wallinder
info@andrasprak.su.se
08-1207 6694