Kompetensutveckling för lärare & skolledare

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk
  4. Utbildning
  5. Kompetensutveckling för lärare & skolledare

Kompetensutveckling för lärare och skolledare

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) erbjuder i form av uppdragsutbildning kompetensutveckling kring nyanlända och flerspråkiga elevers lärande samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i teori och praktik. NC tar uppdrag från myndigheter, kommuner, skolor och organisationer och anpassar kompetensutvecklingsinsatsen utifrån uppdragsgivarens behov och förutsättningar. NC erbjuder inga kurser eller utbildningar för enskilda personer.

Om din skola har behov av kompetensutveckling ta gärna kontakt med NCs förståndare Sofia Engman för att diskutera ett eventuellt kommande uppdrag. Vid ett möte gör vi sedan en kartläggning av behovet och en kostnadsberäkning av uppdraget.

Exempel på kompetensutvecklingsinsatser

NC har bland annat som uppdrag att sprida forskning och beprövad erfarenhet samt stödja implementering av forskning och styrdokument. Som ett led i detta arbete är kompetensutveckling av lärare och skolledare en betydande del av vår verksamhet. Här kan du ta del av olika exempel på kompetensutvecklingsinsatser.

NC anordnar inga kurser i svenska

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar inga kurser i svenska. Om du är nyanländ i Sverige ber vi dig kontakta din hemkommun - de ansvarar för undervisningen i sfi, svenskundervisning för invandrare. Inom sfi finns kurser på olika nivåer och om du är folkbokförd i kommunen är undervisningen gratis.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter