Utbildningar i svenska som andraspråk & sfi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk
  4. Utbildning
  5. Utbildningar i svenska som andraspråk & sfi

Nationellt centrum erbjuder inga kurser i svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk erbjuder inga kurser i svenska som andraspråk utan vi hänvisar i stället till su.se/sva.

Utbildningarna ges i samarbete mellan två institutioner vid Stockholms universitet: Institutionen för ämnesdidaktik och Institutionen  för svenska och flerspråkighet med Centrum för tvåspråkighetsforskning.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för ämnesdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Kontakt

Kontaktuppgifter till medarbetare på NC

NC i sociala medier

NC i sociala medier NC på Facebook NC på Instagram NC på Linkedin NC på Twitter NC på YouTube

NC på twitter