Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Karin Sandwall

Vikten av hållbara insatser för flerspråkiga elevers lärande

"Tänk om 2015 blir det år då regeringens åtgärder inte bara blir plåster utan medicin för de bristande förutsättningar som vi länge påtalat?" skriver Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk i denna krönika och fortsätter: "För akuta snabbplåster i all ära, men bara medicin som bygger på forskning och beprövad erfarenhet kan vara långsiktigt verksam."

NC kommenterar "Utbildningspolitik för en bra start i Sverige"

NC kommenterar de första beståndsdelarna i den utbildningspolitiska delen av etableringspaketet, som regeringen nu har presenterat. Det handlar bland annat om att kartlägga nyanlända elevers kunskaper, studiehandledning på modersmål och en individanpassad Sfi-utbildning.