Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Dags att söka bidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever

Bidraget är till för huvudmän, som har nyanlända elever i årskurs 1-9, och som deltar i försöksverksamheten. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket. Ansökan om bidrag för nya huvudmän ska göras senast 15 maj 2015. De huvudmän som redan deltar i försöksverksamheten sedan tidigare behöver inte ansöka på nytt.

NC kommenterar förslag på kompetensutveckling för sfi-lärare

Nationellt centrum för svenska som andraspråk välkomnar regeringens förslag för att att stärka språkundervisning för bättre etablering och kommenterar härmed förslagen om kompetensutveckling och satsningar för fler sfi-lärare.