Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

"Höjer lärarkompetens på uppdrag av regeringen"

SVT Nyheter Småland har de senaste dagarna haft ett flertal olika inslag och artiklar som berör den stora bristen på lärare i svenska som andraspråk. I en av artiklarna intervjuas Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).

Vässa språket - om ämnesspråk i matematik och no

Kraft, krets, skal och effekt är exempel på ord som har olika betydelse i naturvetenskapen och i vardagen. Att behärska ämnesspråk är viktigt för att lyckas i skolan och i senaste numret av tidningen Origo kan vi läsa fyra intressanta artiklar om detta.