Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

"Ge nyanlända en bättre start i skolan"

Alla lärare, från förskola till högskola, kommer någon gång att möta elever med ett annat modersmål. Kompetens i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt måste därför bli en självklarhet i lärares grundutbildning, skriver lärarfackens Johanna Jaara Åstrand och Bo Jansson och Anna Kaya, medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) i en debattartikel i Dagens Samhälle.

NC kommenterar rapporten om språkintroduktion

Kommuner och skolor har svårt att hinna bygga ut gymnasieprogrammet språkintroduktion i takt med att elevantalet ökar. Det är svårt att hitta lokaler och att rekrytera lärare och studiehandledare. En ny rapport från Skolverket visar också att bara en av tre elever gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de börjat på språkintroduktion. I denna artikel kommenterar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) rapporten och poängterar att det är dags för regering, lärosäten och huvudmän att ta ett gemensamt ansvar för att höja utbildningens kvalitet och säkerställa lärarnas kompetens.

Konferens om språkintroduktion

NC bjuder in till konferens om språkintroduktionsprogrammet - organisation, kartläggning och bedömning, i Göteborg 1-2 september 2016.