Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Ny TV-serie om språkutvecklande arbetssätt

UR har producerat en serie i två delar där vi får följa när Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt.

Introduktion och mottagande av nyanlända elever i Södermanland

En kartläggning har gjorts av mottagandet och introduktionen av nyanlända elever i Södermanlands län. Syftet är att, utifrån de enheter och skolor som kartläggningen omfattar, identifiera utvecklingsområden samt skapa ett underlag för ett framtida förändringsarbete.

Nytt utvecklingspaket för språkutvecklande arbetssätt

Skolverket har tagit fram ett utvecklingspaket som syftar till att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp.