Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Regeringen föreslår lagändringar för att stärka nyanländas skolgång

Snabbare kunskapsbedömningar och skyndsam inplacering i en årskurs. Det är två åtgärder regeringen föreslår för att förbättra studieresultaten för nyanlända elever.

Pauline Gibbons till Symposium 2015

Nu är det hög tid att boka in 8-9 oktober 2015 i kalendern eftersom det då är dags för Symposium 2015 som kommer att ha "Resurser" som tema. Inbjudna föreläsare är bland annat Pauline Gibbons och Ofelia Garcia.

Valinformation på olika språk

Bildningsförbundet Östergötland har låtit översätta Valmyndighetens informationsbroschyr "Val i Sverige" till sju nya språk.