Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Stor brist på behöriga sva-lärare

I ny rapport från Skolverket konstateras att ämnet svenska som andraspråk är det ämne som har lägst andel behöriga lärare. Nationellt centrum för svenska som andraspråk hoppas nu att regeringen uppmärksammar de akuta behov av utbildning och kompetensutvecklingsinsatser för lärare som undervisar i svenska som andraspråk.

Ny rapport om introduktionsprogram

Rapporten beskriver gymnasieskolans introduktionsprogram utifrån Skolverkets statistik, samt utifrån en enkätstudie riktad till rektorer på gymnasieskolor.

NC viktig plattform för att forskning når ut i landet

En internationell panel av sakkunniga har utvärderat forskningen vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet och panelen framhåller den viktiga roll som Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) spelar för att sprida forskning inom fältet i Sverige.