Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Ny rapport om introduktionsprogram

Rapporten beskriver gymnasieskolans introduktionsprogram utifrån Skolverkets statistik, samt utifrån en enkätstudie riktad till rektorer på gymnasieskolor.

NC viktig plattform för att forskning når ut i landet

En internationell panel av sakkunniga har utvärderat forskningen vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet och panelen framhåller den viktiga roll som Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) spelar för att sprida forskning inom fältet i Sverige.

Webbsänd konferens om IKT och flerspråkighet

Nätverket Flerspråkighet i Norden (FLIN) anordnar nordisk konferens om IKT och flerspråkighet i Norden i Oslo 20-21 oktober 2014. Eftersom konferensen är fullbokad och intresset är stort kommer flera delar av konferensen att webbsändas och även kunna tas del av i efterhand.