Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

NC kommenterar PISA 2015

Resultaten från PISA 2015 är nu presenterade och rapporten ger både glädjande och oroande besked. Det är väldigt glädjande att lågpresterande elever har förbättrat sina resultat i läsförståelse men bristen på likvärdighet i det svenska skolsystemet är mycket alarmerande.

Nytt stödmaterial om alfabetisering

Skolverkets stödmaterial vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå men passar även för lärare på språkintroduktion.

Omslaget till antologin Flerspråkighet som resurs från Libers förlag

Flerspråkighet som resurs - Symposium 2015

Vecka 50 kommer äntligen boken Flerspråkighet som resurs ut. Det är en bok skriven av presentatörer vid det välbesöka Symposium 2015 där de delar med sig av erfarenheter och forskning kring flerspråkiga elevers lärande. Precis som gjordes under symposiet tas här ett brett grepp på frågor om flerspråkighet och vi tror att det är en bok som kommer bli läst och uppskattad av många.

NC kommenterar gymnasieutredningen

Nu har gymnasieutredningen överlämnat sitt betänkande kring olika områden som rör gymnasieskolan. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt de förslag som vi anser vara av störst vikt för nyanlända elever och övriga elever med annat modersmål än svenska. Förslagen kommenteras kort och artikeln avslutas med ytterligare förslag på insatser som NC anser behövs som komplement.