Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

NCs facebookgrupper

Nationellt centrum för svenska som andraspråk administrerar ett antal facebookgrupper som man kan ansöka om att gå med i för att diskutera frågor som rör vårt ämnesområde på olika sätt. I facebookgrupperna kan man även nätverka och knyta kontakter med andra lärare och skolledare som arbetar inom vårt fält.

Inspelade föreläsningar om IKT och flerspråkighet

I oktober 2014 anordnade nätverket FLIN - Flerspråkighet i Norden en webbsänd konferens med temat IKT och flerspråkighet i Norden. Nu finns ett flertal av föreläsningarna att ta del av i efterhand.