Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk
Josefin Nilsson svensklärarpris

NC-medarbetare får historiskt svensklärarpris

Nationellt centrum för svenska som andaspråk gratulerar vår medarbetare Josefin Nilsson som är en av fyra mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris. Josefin är historisk eftersom hon är den allra första mottagaren av det svensklärarpris som särskilt uppmärksammar lärare i svenska som andraspråk.

NC kommenterar regeringens förslag för utökat antal sva-lärare

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen ett flertal investeringar för att möta lärarbristen, bland annat genom att skapa fler vägar till läraryrket och få lärare att återvända. Regeringen vill även bygga ut lärar- och förskollärarutbildningarna och öka antalet lärare i svenska som andraspråk. Här kommenterar NC förslagen.

Kristina Aldén

Välkommen till NC, Kristina Aldén!

Vi på NC vill välkomna vår nya medarbetare Kristina Aldén som har gedigen erfarenhet som lärare och skolutvecklare. Kristina kommer senast från Skolverket där hon har arbetat med Läslyftet.