Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Kompetensutveckling om nyanlända barn i förskolan

Olika regioner i Sverige bjuder i samverkan med Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) in till en dialogisk dag med fokus på nyanlända barns språk- och lärandevillkor samt socialisation i förskolan. Det blir totalt fyra dagar under våren, en i Östersund, en i Varberg, en i Växjö och en i Västmanland.

Behöver ni kompetensutveckling gällande undervisning för nyanlända?

I samverkan med Skolverket planerar Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) kompetensutvecklingsinsatser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt under 2016-2019. Insatserna, som bekostas av Skolverket för de huvudmän där avtal skrivs, har ett särskilt fokus på att anpassa undervisningen till nyanlända elevers förutsättningar och behov.

Inspelade föreläsningar från Symposium 2015

Nu kan man ta tal av föreläsningar från Symposium 2015 i efterhand. Lyssna på Ofelia García, Karen Schramm, Bosse Thorén, Andreas Fejes, Åsa Wedin, Anniqa Sandell Ring och Mikael Olofsson.

Translanguaging - vad innebär det egentligen?

Translanguaging, eller korsspråkande som man kan kalla det på svenska, handlar om att på ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet som resurs i undervisningen och låta eleverna använda alla sina språk som resurs i lärandet. I ett antal läsvärda och inspirerande artiklar förklaras vad korsspråkande innebär.