Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

"Så lär sig nyanlända mest i skolan"

Intressant artikel i Sydsvenskan som belyser många olika aspekter rörande undervisning av nyanlända elever. I reportaget får vi möta elever och lärare på två olika skolor i Skåne, skolor med olika förutsättningar och som tar emot olika antal nyanlända elever. Intervjuas gör även NCs medarbetare Anna Kaya.

Många nyanlända obehöriga till gymnasieskolan

Andelen behöriga till gymnasieskolan ökar i alla grupper förutom i gruppen ”okänd bakgrund” där bland annat elever som nyss kommit till Sverige och som saknar personnummer återfinns. Bara 3,6 procent av eleverna med okänd bakgrund är behöriga till gymnasieskolan. Det visar Skolverkets betygsstatistik. I denna artikel kommenterar NC statistiken och lyfter fram ett antal olika utvecklingsområden, bl a problematiken kring betygsättning och utmaningarna för språkintroduktionsprogrammet.

Josefin Nilsson svensklärarpris

NC-medarbetare får historiskt svensklärarpris

Nationellt centrum för svenska som andaspråk gratulerar vår medarbetare Josefin Nilsson som är en av fyra mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris. Josefin är historisk eftersom hon är den allra första mottagaren av det svensklärarpris som särskilt uppmärksammar lärare i svenska som andraspråk.