Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Utbildningen för asylsökande barn behöver stärkas

Barn och unga som är asylsökande eller vistas i Sverige utan tillstånd har rätt att gå i skolan. Skolinspektionens tillsyn visar att det finns brister i kommunernas arbete med att tillgodose barnens rätt till utbildning.

stödmaterial kartläggning sfi

Nytt stödmaterial om kartläggning inom sfi

Stödmaterialet Kartläggning av eleven inom utbildning i svenska för invandrare behandlar kartläggningen inför studier inom sfi, i förhållande till utbildningen i stort men också vad som kan kartläggas och hur detta kan göras.