Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Att leda nyanländas lärande

I höst startar nya omgångar av kursen Att leda nyanländas lärande. Målgrupp för seminarieserien är skolledare tillsammans med team av, för uppdraget, viktiga medarbetare. Genom ett praktiknära fokus ska utbildningen bidra till att deltagarna får ta del av betydande erfarenhet som finns i landets kommuner kring undervisning för nyanlända elever.

Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång

Nu är det dags att anmäla sig till kompetensutveckling för skolteam kring nyanländas lärande. Flera lärosäten runtom i landet erbjuder utbildningen.

Björklund i Ring P1 om sva-ämnets framtid

När Jan Björklund besökte Sveriges radios program Ring P1 för att svara på lyssnarnas frågor passade Karin Sandwall, NCs föreståndare, på att ställa frågan: "Hur tänker regeringen om framtiden för ämnet svenska som andraspråk?"