Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Modersmålet – en språkundervisning i marginalen

Skolämnet modersmål har diskuterats och kritiserats från olika håll sedan det infördes som eget ämne i slutet av 1970-talet. Trots att forskare under decennier fört fram modersmålets positiva betydelse för flerspråkiga elever, har ämnet fortfarande en marginaliserad ställning. I Språkrådets rapport förs en diskussion om klyftan mellan den positiva retorik som förs om modersmålsämnet och den undanskymda praktik som ämnet utgör ute i skolorna. Hur ska man förstå klyftan och varför finns den kvar?

Antalet elever i sfi ökar varje år

Antalet elever i sfi har ökat varje år under de senaste 15 åren, skriver Skolverket. År 2013 studerade närmare 114 000 elever i sfi, vilket är en ökning med 5 procent sedan året innan och mer än en tredubbling sedan år 2000. Även antalet elever som har sin första kursstart i sfi är högre 2013 än tidigare år, vilket indikerar att antalet elever troligen kommer att öka även framöver.