Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Resultat av slutproven för sfi

Till varje sfi-prov skrivs en kortfattad resultatrapport utifrån det material skolor skickat in. Där behandlas bland annat resultatens spridning beroende på deltagarnas utbildningsbakgrund och resultaten från de olika provdelarna. En fylligare rapport tar upp resultaten från flera prov.

Ny TV-serie om språkutvecklande arbetssätt

UR har producerat en serie i två delar där vi får följa när Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt.

Introduktion och mottagande av nyanlända elever i Södermanland

En kartläggning har gjorts av mottagandet och introduktionen av nyanlända elever i Södermanlands län. Syftet är att, utifrån de enheter och skolor som kartläggningen omfattar, identifiera utvecklingsområden samt skapa ett underlag för ett framtida förändringsarbete.