Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever

Nytt inspirationsmaterial från SKL och Skolverket med exempel på hur olika kommuner i Sverige valt att organisera mottagandet av nyanlända elever och hur de arbetar för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt för lärande och skolgång.

Ny satsning på nyanlända elever

Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att Skolverket får i uppdrag att stärka skolhuvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning som håller hög och likvärdig kvalitet. För upp till 220 miljoner kronor 2015 ska Skolverket genomföra uppdraget som syftar till bättre utbildning för nyanlända elever.

Två priser till förtjänstfulla lärare i svenska som andraspråk

I samband med Symposium 2015 kommer två lärare i svenska som andraspråk att tilldelas 10.000 kronor var att använda till fortsatt professionell utveckling. Det ena priset riktar sig till lärare inom barn/ungdomsskolan och det andra priset är avsett för lärare inom sfi/vuxenutbildningen. Nu finns möjlighet att nominera kompetenta lärare till dessa två utmärkelser.