Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Behörighetskris i svenska som andraspråk

Var femte lärare är obehörig och värst är situationen bland dem som undervisar i svenska som andraspråk. Samtidigt kommer allt fler flyktingbarn till Sverige. "Det här är väldigt allvarligt och får oerhört stora konsekvenser", säger Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).

Artiklar om språkintroduktionsprogrammet

Tidningen Skolvärlden har publicerat två artiklar som handlar om språkintroduktionsprogrammet och i den ena artikeln intervjuas Monica Lindvall, medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk om de utmaningar som språkintroduktion står inför.