Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Åhörarkopior från Symposium 2015

Nu finns en del åhörarkopior från Symposium 2015 att ta del av.

SFI-lärare: "Förakt för kunskap och utbildning"

I en debattartikel på SvD Debatt argumenterar företrädare för utbildningsföretaget Academedia för att man ska slopa behörighetskraven för sfi-lärare. Detta förslag bemöts nu i en replik skriven av tidigare sfi-lärare och numera medarbetare vid Stockholms universitet och Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).

Louise Mehdipoor och Jenny Hostetter

Två priser till förtjänstfulla lärare i svenska som andraspråk

Två lärare i svenska som andraspråk, Louise Mehdipoor och Jenny Hostetter, har tilldelats 10.000 kronor var att använda till fortsatt professionell utveckling. Det ena priset riktar sig till lärare inom barn/ungdomsskolan och det andra priset är avsett för lärare inom sfi/vuxenutbildningen. Pristagarna tillkännagavs under Symposium 2015.