Grundskola

AKTUELLT

  • NC kommenterar "Utbildningspolitik för en bra start i Sverige" 2015-06-25 NC kommenterar de första beståndsdelarna i den utbildningspolitiska delen av etableringspaketet, som regeringen nu har presenterat. Det handlar bland annat om att kartlägga nyanlända elevers kunskaper, studiehandledning på modersmål och en individanpassad Sfi-utbildning.
  • Nytt inspirationsmaterial - Skolgång för nyanlända elever 2015-06-15 Nytt inspirationsmaterial från SKL och Skolverket med exempel på hur olika kommuner i Sverige valt att organisera mottagandet av nyanlända elever och hur de arbetar för att ge dem så goda förutsättningar som möjligt för lärande och skolgång.
  • Ny satsning på nyanlända elever 2015-06-08 Regeringen meddelar i ett pressmeddelande att Skolverket får i uppdrag att stärka skolhuvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning som håller hög och likvärdig kvalitet. För upp till 220 miljoner kronor 2015 ska Skolverket genomföra uppdraget som syftar till bättre utbildning för nyanlända elever.
  • Två priser till förtjänstfulla lärare i svenska som andraspråk 2015-06-02 I samband med Symposium 2015 kommer två lärare i svenska som andraspråk att tilldelas 10.000 kronor var att använda till fortsatt professionell utveckling. Det ena priset riktar sig till lärare inom barn/ungdomsskolan och det andra priset är avsett för lärare inom sfi/vuxenutbildningen. Nu finns möjlighet att nominera kompetenta lärare till dessa två utmärkelser.

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Nätverk

En av Nationellt centrums uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal. För grundskolan anordnar vi nätverksträffar inom olika kategorier.

Utbildning

Att skapa en god lärmiljö för flerspråkiga elever är en fråga för hela skolan. Nationellt centrum erbjuder kompetensutveckling för skolledare och lärare.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i grundskolan.

Styrdokument

Nationellt centrum har sammanställt information om övergripande generella styrdokument och styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till grundskolan.

PROJEKTLEDARE

Grundskolans tidigare år

Anniqa Sandell Ring
073-707 87 15
anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se

Monica Söderström Lareu
073-707 87 13
monica.soderstrom.lareu
@andrasprak.su.se

Grundskolans senare år

Maria Bjerregaard
073-270 10 70
maria.bjerregaard@andrasprak.su.se

Lisa Gannå
08-1207 6717
lisa.ganna@andrasprak.su.se

Björn Kindenberg
070-214 13 41
bjorn.kindenberg@andrasprak.su.se

Mariana Sellgren
073-461 20 30
mariana.sellgren@andrasprak.su.se

Lena Sjöqvist
070-235 80 25
lena.sjoqvist@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV