Grundskola

AKTUELLT

  • Utbildningen för asylsökande barn behöver stärkas 2015-03-24 Barn och unga som är asylsökande eller vistas i Sverige utan tillstånd har rätt att gå i skolan. Skolinspektionens tillsyn visar att det finns brister i kommunernas arbete med att tillgodose barnens rätt till utbildning.
  • NC kommenterar "Utbildningspolitik för en bra start i Sverige" 2015-03-04 NC kommenterar de första beståndsdelarna i den utbildningspolitiska delen av etableringspaketet, som regeringen nu har presenterat. Det handlar bland annat om att kartlägga nyanlända elevers kunskaper, studiehandledning på modersmål och en individanpassad Sfi-utbildning.
  • Vikten av hållbara insatser för flerspråkiga elevers lärande 2015-03-02 "Tänk om 2015 blir det år då regeringens åtgärder inte bara blir plåster utan medicin för de bristande förutsättningar som vi länge påtalat?" skriver Karin Sandwall, föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk i denna krönika och fortsätter: "För akuta snabbplåster i all ära, men bara medicin som bygger på forskning och beprövad erfarenhet kan vara långsiktigt verksam."
  • Nya filmer om nyanlända elevers lärande 2015-01-30 Skolverket har publicerat tre nya filmer som lyfter viktiga frågeställningar gällande organisation av utbildning för nyanlända elever.

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Nätverk

En av Nationellt centrums uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal. För grundskolan anordnar vi nätverksträffar inom olika kategorier.

Utbildning

Att skapa en god lärmiljö för flerspråkiga elever är en fråga för hela skolan. Nationellt centrum erbjuder kompetensutveckling för skolledare och lärare.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i grundskolan.

Styrdokument

Nationellt centrum har sammanställt information om övergripande generella styrdokument och styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till grundskolan.

PROJEKTLEDARE

Grundskolans tidigare år

Anniqa Sandell Ring
073-707 87 15
anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se

Monica Söderström Lareu
073-707 87 13
monica.soderstrom.lareu
@andrasprak.su.se

Grundskolans senare år

Maria Bjerregaard
073-270 10 70
maria.bjerregaard@andrasprak.su.se

Lisa Gannå
08-1207 6717
lisa.ganna@andrasprak.su.se

Björn Kindenberg
070-214 13 41
bjorn.kindenberg@andrasprak.su.se

Mariana Sellgren
073-461 20 30
mariana.sellgren@andrasprak.su.se

Lena Sjöqvist
070-235 80 25
lena.sjoqvist@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV