Grundskola

AKTUELLT

  • Modersmålet – en språkundervisning i marginalen 2014-07-22 Skolämnet modersmål har diskuterats och kritiserats från olika håll sedan det infördes som eget ämne i slutet av 1970-talet. Trots att forskare under decennier fört fram modersmålets positiva betydelse för flerspråkiga elever, har ämnet fortfarande en marginaliserad ställning. I Språkrådets rapport förs en diskussion om klyftan mellan den positiva retorik som förs om modersmålsämnet och den undanskymda praktik som ämnet utgör ute i skolorna. Hur ska man förstå klyftan och varför finns den kvar?
  • Webbinarium om nyanlända elever 2014-06-03 Skolinspektionen anordnade ett webbinarium om nyanlända elever den 2 juni. Nu kan man ta del av webbinariet i efterhand.
  • Utbildningen för nyanlända elever behöver stärkas 2014-05-20 Skolinspektionen har granskat utbildningen för nyanlända elever i årskurserna 7-9 och publicerar idag rapporten "Utbildningen för nyanlända elever". Elever som är nyanlända till Sverige möter sällan en undervisning som präglas av stimulans, utmaningar och individanpassning i tillräcklig grad. En orsak är att kommunen ofta saknar ett samlat grepp om hur skolans arbete runt eleverna ska ske. Istället lämnas den enskilde läraren ensam att ta ansvar för hur utbildningen utformas.
  • Ny TV-serie om språkutvecklande arbetssätt 2014-04-16 UR har producerat en serie i två delar där vi får följa när Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk, handleder NO-läraren Teresia Brzokoupil i ett språkutvecklande arbetssätt.

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Nätverk

En av Nationellt centrums uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal. För grundskolan anordnar vi nätverksträffar inom olika kategorier.

Utbildning

Att skapa en god lärmiljö för flerspråkiga elever är en fråga för hela skolan. Nationellt centrum erbjuder kompetensutveckling för skolledare och lärare.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i grundskolan.

Styrdokument

Nationellt centrum har sammanställt information om övergripande generella styrdokument och styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till grundskolan.

PROJEKTLEDARE

Grundskolans tidigare år

Anniqa Sandell Ring
073-707 87 15
anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se

Monica Söderström Lareu
073-707 87 13
monica.soderstrom.lareu
@andrasprak.su.se

Grundskolans senare år

Maria Bjerregaard
073-270 10 70
maria.bjerregaard@andrasprak.su.se

Björn Kindenberg
073-270 43 29
bjorn.kindenberg@andrasprak.su.se

Lisa Gannå
08-1207 6717
lisa.ganna@andrasprak.su.se

Mariana Sellgren
073-461 20 30
mariana.sellgren@andrasprak.su.se

Lena Sjöqvist
070-235 80 25
lena.sjoqvist@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV