Grundskola

AKTUELLT

  • Nya regler för utbildning på distans 2014-12-19 I propositionen Möjligheter till fjärrundervisning lämnar regeringen förslag till bestämmelser för fjärrundervisning, en form av distansundervisning, till riksdagen. Förslagen kan innebära ökade möjligheter för skolhuvudmän att uppfylla sina skyldigheter i fråga om elevens rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet. Ändringarna i skolla
  • Nya förslag till ändring i skollagen för nyanlända elever 2014-12-19 Regeringen har nu överlämnat proposition 2014/15:45, Utbildning för nyanlända elever – mottagande och skolgång, till riksdagen och lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2016.
  • Pauline Gibbons till Symposium 2015 2014-12-15 Nu är det hög tid att boka in 8-9 oktober 2015 i kalendern eftersom det då är dags för Symposium 2015 som kommer att ha "Resurser" som tema. Inbjudna föreläsare är bland annat Pauline Gibbons och Ofelia Garcia.
  • Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång 2014-11-03 Kompetensutveckling för skolteam kring nyanländas lärande som syftar till ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor. Kompetensutvecklingen ska även bidra till ett förbättrat mottagande och undervisning samt goda förutsättningar för den sociala utvecklingen för nyanlända elever.

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Nätverk

En av Nationellt centrums uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal. För grundskolan anordnar vi nätverksträffar inom olika kategorier.

Utbildning

Att skapa en god lärmiljö för flerspråkiga elever är en fråga för hela skolan. Nationellt centrum erbjuder kompetensutveckling för skolledare och lärare.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i grundskolan.

Styrdokument

Nationellt centrum har sammanställt information om övergripande generella styrdokument och styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till grundskolan.

PROJEKTLEDARE

Grundskolans tidigare år

Anniqa Sandell Ring
073-707 87 15
anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se

Monica Söderström Lareu
073-707 87 13
monica.soderstrom.lareu
@andrasprak.su.se

Grundskolans senare år

Maria Bjerregaard
073-270 10 70
maria.bjerregaard@andrasprak.su.se

Lisa Gannå
08-1207 6717
lisa.ganna@andrasprak.su.se

Björn Kindenberg
070-214 13 41
bjorn.kindenberg@andrasprak.su.se

Mariana Sellgren
073-461 20 30
mariana.sellgren@andrasprak.su.se

Lena Sjöqvist
070-235 80 25
lena.sjoqvist@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV