Grundskola

AKTUELLT

  • NC-medarbetare får historiskt svensklärarpris 2016-09-25 Nationellt centrum för svenska som andaspråk gratulerar vår medarbetare Josefin Nilsson som är en av fyra mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris. Josefin är historisk eftersom hon är den allra första mottagaren av det svensklärarpris som särskilt uppmärksammar lärare i svenska som andraspråk.
  • NC kommenterar regeringens förslag för utökat antal sva-lärare 2016-09-12 I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen ett flertal investeringar för att möta lärarbristen, bland annat genom att skapa fler vägar till läraryrket och få lärare att återvända. Regeringen vill även bygga ut lärar- och förskollärarutbildningarna och öka antalet lärare i svenska som andraspråk. Här kommenterar NC förslagen.
  • Välkommen till NC, Kristina Aldén! 2016-08-31 Vi på NC vill välkomna vår nya medarbetare Kristina Aldén som har gedigen erfarenhet som lärare och skolutvecklare. Kristina kommer senast från Skolverket där hon har arbetat med Läslyftet.
  • Välkommen till NC, Josefin Nilsson 2016-06-03 Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) vill välkomna vår nya medarbetare Josefin Nilsson som har gedigen erfarenhet som lärare och kvalitetsutvecklare. Josefin har dessutom fått den fina utmärkelsen Svenska Akademiens svensklärarpris 2016.

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Nätverk

En av Nationellt centrums uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal. För grundskolan anordnar vi nätverksträffar inom olika kategorier.

Utbildning

Att skapa en god lärmiljö för flerspråkiga elever är en fråga för hela skolan. Nationellt centrum erbjuder kompetensutveckling för skolledare och lärare.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i grundskolan.

Styrdokument

Nationellt centrum har sammanställt information om övergripande generella styrdokument och styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till grundskolan.

PROJEKTLEDARE

Grundskolans tidigare år

Monica Söderström Lareu

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV