Grundskola

AKTUELLT

  • Tema Symposium 2015 i nya Lisetten 2015-10-01 I dagarna kommer det senaste numret av Lisetten hem till alla medlemmar i ämneslärarföreningen Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk. Den här gången är tidningen framtagen i samverkan med oss på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) inför vårt stundande Symposium 2015.
  • Nyanlända och lärande - inspelad föreläsning 2015-09-21 Föreläsning med professor Nihad Bunar: "Nyanlända och lärande - mottagande och inkludering". Föreläsningen spelades in i Farsta, Stockholm, den 16 september 2015.
  • Två priser till förtjänstfulla lärare i svenska som andraspråk 2015-08-31 I samband med Symposium 2015 kommer två lärare i svenska som andraspråk att tilldelas 10.000 kronor var att använda till fortsatt professionell utveckling. Det ena priset riktar sig till lärare inom barn/ungdomsskolan och det andra priset är avsett för lärare inom sfi/vuxenutbildningen. Nu finns möjlighet att nominera kompetenta lärare till dessa två utmärkelser.
  • Behörighetskris i svenska som andraspråk 2015-08-27 Var femte lärare är obehörig och värst är situationen bland dem som undervisar i svenska som andraspråk. Samtidigt kommer allt fler flyktingbarn till Sverige. "Det här är väldigt allvarligt och får oerhört stora konsekvenser", säger Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Nätverk

En av Nationellt centrums uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal. För grundskolan anordnar vi nätverksträffar inom olika kategorier.

Utbildning

Att skapa en god lärmiljö för flerspråkiga elever är en fråga för hela skolan. Nationellt centrum erbjuder kompetensutveckling för skolledare och lärare.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i grundskolan.

Styrdokument

Nationellt centrum har sammanställt information om övergripande generella styrdokument och styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till grundskolan.

PROJEKTLEDARE

Grundskolans tidigare år

Anniqa Sandell Ring
073-707 87 15
anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se

Monica Söderström Lareu
073-707 87 13
monica.soderstrom.lareu
@andrasprak.su.se

Grundskolans senare år

Maria Bjerregaard
073-270 10 70
maria.bjerregaard@andrasprak.su.se

Lisa Gannå
08-1207 6717
lisa.ganna@andrasprak.su.se

Björn Kindenberg
070-214 13 41
bjorn.kindenberg@andrasprak.su.se

Mariana Sellgren
073-461 20 30
mariana.sellgren@andrasprak.su.se

Lena Sjöqvist
070-235 80 25
lena.sjoqvist@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV