Grundskola

AKTUELLT

  • "Höjer lärarkompetens på uppdrag av regeringen" 2015-05-19 SVT Nyheter Småland har de senaste dagarna haft ett flertal olika inslag och artiklar som berör den stora bristen på lärare i svenska som andraspråk. I en av artiklarna intervjuas Karin Sandwall, föreståndare för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC).
  • Vässa språket - om ämnesspråk i matematik och no 2015-05-12 Kraft, krets, skal och effekt är exempel på ord som har olika betydelse i naturvetenskapen och i vardagen. Att behärska ämnesspråk är viktigt för att lyckas i skolan och i senaste numret av tidningen Origo kan vi läsa fyra intressanta artiklar om detta.
  • Pauline Gibbons till Symposium 2015 2015-04-16 Nu är det hög tid att boka in 8-9 oktober 2015 i kalendern eftersom det då är dags för Symposium 2015 som kommer att ha "Resurser" som tema. Inbjudna föreläsare är bland annat Pauline Gibbons och Ofelia Garcia.
  • Dags att söka bidrag för ökad undervisningstid för nyanlända elever 2015-04-16 Bidraget är till för huvudmän, som har nyanlända elever i årskurs 1-9, och som deltar i försöksverksamheten. Syftet är att nyanlända elever ska få mer tid till undervisning i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket. Ansökan om bidrag för nya huvudmän ska göras senast 15 maj 2015. De huvudmän som redan deltar i försöksverksamheten sedan tidigare behöver inte ansöka på nytt.

Forskning

Nationellt centrum informerar om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar, uppsatser eller rapporter.

Nätverk

En av Nationellt centrums uppgifter är att skapa mötesplatser för skolpersonal. För grundskolan anordnar vi nätverksträffar inom olika kategorier.

Utbildning

Att skapa en god lärmiljö för flerspråkiga elever är en fråga för hela skolan. Nationellt centrum erbjuder kompetensutveckling för skolledare och lärare.

Litteratur

Nationellt centrum tipsar om facklitteratur och tidskrifter som är speciellt intressanta för dig som arbetar i grundskolan.

Styrdokument

Nationellt centrum har sammanställt information om övergripande generella styrdokument och styrdokument gällande svenska som andraspråk.

Vanliga frågor

Nationellt centrum svarar på vanliga frågor om svenska som andraspråk. Här hittar du frågor och svar som är relaterade till grundskolan.

PROJEKTLEDARE

Grundskolans tidigare år

Anniqa Sandell Ring
073-707 87 15
anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se

Monica Söderström Lareu
073-707 87 13
monica.soderstrom.lareu
@andrasprak.su.se

Grundskolans senare år

Maria Bjerregaard
073-270 10 70
maria.bjerregaard@andrasprak.su.se

Lisa Gannå
08-1207 6717
lisa.ganna@andrasprak.su.se

Björn Kindenberg
070-214 13 41
bjorn.kindenberg@andrasprak.su.se

Mariana Sellgren
073-461 20 30
mariana.sellgren@andrasprak.su.se

Lena Sjöqvist
070-235 80 25
lena.sjoqvist@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV