Symposium 2018

Symposium 2018. Litteraciteter och flerspråkighet

Symposium för lärare i svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) anordnar vart tredje år en nationell konferens som riktar sig till lärare och skolledare inom grundskolan, gymnasieskolan, sfi och vuxenutbildningen.

11-12 oktober 2018 är det dags för Symposium 2018 vid Stockholms universitet. I år firar NC 20 år och vi vill fira detta med att kraftigt sänka inträdesavgiften. Konferensavgiften blir 3 500 kr - och om du bokar din biljett före 16 maj bara 2 500 kr.

Temat för konferensen denna gång är Litteraciteter och flerspråkighet. Litteracitet är ett brett och mångfacetterat begrepp, och av central betydelse för oss som lärare i svenska som andraspråk. Symposium 2018 kommer att ta upp och utforska teman som flerspråkig litteracitet, ämneslitteracitet, multimodal litteracitet, kritisk litteracitet och digital litteracitet. Vi har bjudit in både forskare och praktiker - med undervisningen i fokus.

Mer information om symposiet och programmet publiceras under våren. Ladda gärna ned vårt informationsblad och sprid till kollegor!

Några av de namn som är klara är Qarin Franker, Debra Myhill, Lise Iversen Kulbrandstad, Allan Luke, Jennifer Rowsell och Michael Svendsen Pedersen.

Anmälan öppnar 16 april 2018.

FRÅGOR OM ANMÄLAN

Symposium 2018

Frågor om registrering och betalning skickas till (e-postadress kommer)

Frågor om program och annat kring konferensens innehåll skickas till den vetenskapliga organisationskommittén: symposium2018@andrasprak.su.se

FRÅGOR OM PROGRAMMET

Symposium 2018

För frågor om programmet kontakta oss gärna via e-post:

symposium2018@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV