Anmälan

Anmälan till Symposium 2018

11-12 oktober 2018 är det dags för Symposium 2018 på Stockholms universitet. Temat för konferensen är Litteraciteter och flerspråkighet.

Här kan du läsa mer om hur man anmäler sig och hur betalningsförfarandet går till.

FRÅGOR OM ANMÄLAN

Symposium 2018

Frågor om registrering och betalning skickas till symposium2018reg@su.se

Frågor om program och annat kring konferensens innehåll skickas till planeringskommittén för Symposium 2018: symposium2018@andrasprak.su.se

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV