Nationellt centrum för svenska som andraspråk

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Många oklarheter kring språk- och samhällskunskapskrav

Med anledning av delbetänkandet kring språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) vill NC lyfta en rad frågor kring vad förslagen i betänkandet kan komma att innebära för nyanlända vuxna och för vuxenutbildningen.

Kan man inte längre undervisa i svenska och sva i samma klass efter kursplanerevideringen?

Eftersom det från juli 2021 blir ökade skillnader mellan grundskolans kursplaner i svenska och svenska som andraspråk (sva) är det många som hör av sig och undrar vad detta kommer få för konsekvenser för skolans organisering av undervisningsgrupper. Kan man inte längre undervisa i svenska och sva i samma undervisningsgrupp?

NC välkomnar KLIVA - Stärkt kvalitet och likvärdighet inom vuxenutbildningen

Tisdag 1 december överlämnades utredningen Stärkt kvalitet och likvärdighet inom vuxenutbildningen till ansvarig minister Anna Ekström. NC välkomnar förslagen i utredningen.

Hur kan man tänka kring distansundervisning för nyanlända och flerspråkiga elever?

I denna artikel vill NC bistå med stöd för lärare som nu söker och testar olika sätt att erbjuda distansundervisning för nyanlända elever och andra elever som studerar genom andraspråket svenska.

Jämförelser av reviderade Lgr 11-kursplaner i sva och sve

Nu har regeringen fattat beslut om ändrade kursplaner i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Kursplanerna börjar att gälla den 1 juli 2021. Vi på Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) har sammanställt en jämförelse mellan den nuvarande och den reviderade versionen av sva-kursplanen samt en jämförelse mellan de reviderade kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk.