Utbildning

Förskola - Utbildning

Förskolelyftet och flerspråkiga barns språkliga utveckling

Undersökningar och granskningar visar att förskolepersonalens kompetens om flerspråkiga barns språkliga utveckling behöver bli bättre. Nu kommer Skolverket inom Förskolelyftet erbjuda fortbildning inom detta område.

PROJEKTLEDARE

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV