Forskning

Forskning

Här lägger vi ut information om aktuell forskning inom ämnesområdet. Det kan vara avhandlingar samt licentiat-, master och magisteruppsatseruppsatser från universitet och högskolor. Det finns även ett fåtal uppsatser på kandidatnivå där innehållet är av särskilt intresse.

Ta gärna kontakt med NC om du känner till någon avhandling eller uppsats som kan vara av intresse för andra.

KONTAKT

Postadress
Nationellt centrum
för svenska som andraspråk
Institutionen för språkdidaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
Universitetsvägen 10 EF
Frescati, Stockholm
Södra huset, hus EF (paviljong mellan hus E och hus F), plan BV

Föreståndare
Karin Sandwall
karin.sandwall@andrasprak.su.se
073-270 4318

Administratör
Jan Wallinder
info@andrasprak.su.se
08-1207 6694