Doktorsavhandling, 2007.
Malmö högskola.

Bergman har undersökt svenskundervisningen på fyra av gymnasieskolans program. Studien visar att traditioner och värderingar styr och att svenskundervisningen i de undersökta klasserna i hög grad handlar om formell färdighetsträning och kulturarvstraditioner i form av litteraturhistoria.