Doktorsavhandling, 2008.
Stockholms universitet. Institutionen för lingvistik.

Thorén har i sin doktorsavhandling undersökt betydelsen av svenskans språkrytm. Avhandlingen visar att både vokal- och konsonantlängd krävs för att svenskans rytm ska bli rätt i teori och praktik.