Karin Allard

Doktorsavhandling, 2013
Örebro universitet

Skolan ska ge elever en flerspråkig kompetens, det vill säga den ska göra det möjligt för elever att med hjälp av olika språk röra sig över nations- och kulturgränser och möta andra människor. Örebroforskaren Karin Allard har undersökt undervisning i främmande språk för hörselskadade och döva elever och hennes forskning visar att språkundervisningen vid specialskolan inte svarar mot målen i kursplanerna.

Språkundervisningen hör hemma i en generell och traditionell undervisningstradition men Karin Allard är ändå förvånad över hur lite den har förändrats över tid. Hon beskriver den som en statisk form av undervisning, som är hårt knuten till text. Dessutom är språkundervisningen för döva och hörselskadade styrd av tvåspråkighetsmodellen.

Läs hela pressmeddelandet från Örebro universitet. Avhandlingen går att ladda ner via DIVA-portalen