Qarin Franker

Kompetensutveckling för sfi-lärare (2005)
Lärarhögskolan i Stockholm
Myndigheten för skolutveckling

Om du slår upp ordet alfabetisering i ett nytt lexikon (NEO) finns det inte med alls. Du får istället titta på verbet alfabetisera och får då förklaringen att det innebär att ”undervisa i läsekonstens grunder särsk. med avs. på vuxna analfabeter i (vissa) u-länder”. Nu är det dock så att vi i Sverige bedriver undervisning för c:a 8-10 000 vuxna med mycket kort eller ingen tidigare formell skolerfarenhet. Nästan inga av dessa personer är födda i Sverige men lever här nu och förväntas fungera i samhället på lika villkor som infödda svenskar och andra med längre skolutbildning. Men vad behöver man kunna läsa och vad behöver man kunna skriva för att behärska ”läsekonstens grunder”? Vilka mått på läsande och skrivande är relevanta för bedömning av en vuxen persons läs- och skrivförmåga, hans eller hennes litteracitet? Vad borde vara den grundläggande vuxenutbildningens mål när det gäller detta? Vad borde utbildningen innehålla och hur skulle den kunna utformas?